COVID-19: Wij staan voor u klaar!

WITTENSTEIN evalueert voortdurend de laatste ontwikkelingen rond COVID-19 en leidt daar passende maatregelen uit af. Om de bescherming van onze medewerkers te waarborgen en de bevoorrading van onze klanten ook in geval van een verhoogde besmettingsgraad te garanderen, hebben wij onze voorzorgsmaatregelen sinds oktober 2020 opnieuw aangescherpt.


We blijven produceren en leveren zonder beperkingen.

Sinds het begin van de pandemie hebben we er alles aan gedaan om de productie in onze fabrieken, de levering van onze producten en onze service te garanderen. Ons doel is om onze klanten te blijven ondersteunen zonder enige beperking. Op dit moment zijn we in staat om onze bedrijfsvoering zonder enige beperking te handhaven. Daarbij profiteren we van onze hoge mate van verticale integratie.

De gezondheid van onze medewerkers heeft de hoogste prioriteit.

Sinds het begin van de verspreiding van COVID-19 hebben wij bij WITTENSTEIN verregaande maatregelen genomen om onze medewerkers te beschermen en hebben we deze inmiddels stevig geïntegreerd in onze processen. Naast de strikte naleving van de intensieve hygiënemaatregelen worden de afstandsregels in de kantoren consequent toegepast. In de productie doen we dit door middel van een gespreide shiftwissel.

In de Benelux werkt een deel van het WITTENSTEIN Benelux team momenteel van thuis uit.

Wij blijven contact houden.

Hoewel voorzichtigheid - samen met de individuele risicosituatie in de lokale regio - nog geruime tijd voorop zal blijven staan bij het organiseren van bezoeken of zakelijke bijeenkomsten, hechten wij toch veel waarde aan een nauw contact met onze klanten. Alle telefoonnummers en e-mailadressen zijn zoals gebruikelijk voor u beschikbaar. Dankzij virtuele vergaderingen en een hele reeks webinars kunnen we ook face to face met elkaar communiceren en samen oplossingen vinden. Trouwens: Als u op zoek bent naar de juiste aandrijving voor uw toepassing, kunt u onze sizing tools online raadplegen. Hier kunt u snel en eenvoudig de meest geschikte reductiekast selecteren, complexe kinematische sequenties ontwerpen of gemakkelijk CAD-gegevens downloaden.

Managing Director Vincent De Cooman
over de actuele situatie.

Een welgemeend dankjewel.

  • Dank aan al diegenen die zich inzetten voor de gezondheid van de getroffenen en die strijden tegen het virus.
  • Dank aan al diegenen die de infrastructuur op orde houden en de essentiële voorzieningen voor de bevolking in stand houden.
  • Dank aan de samenleving in het algemeen om rekening te houden met anderen.
  • Dank aan onze regeringen die snel en daadkrachtig handelen.
  • Dank aan al diegenen die out of the box denken, de maatregelen op een gegronde manier bekritiseren en via hun oppositie de democratie beleven.
  • Dank aan onze klanten die ons, ongeacht de crisis, hun vertrouwen blijven schenken.
  • Dank aan onze leveranciers en partners die, ondanks alles, hun diensten aan ons leveren.
  • Dank aan al onze medewerkers die ons bedrijf draaiende houden onder zulke moeilijke omstandigheden.

Geselecteerde maatregelen

Strikte hygiëne- en afstandsregels

We moedigen onze medewerkers aan om de hygiëne- en afstandsmaatregelen strikt na te leven en hen te sensibiliseren in de omgang met sociale contacten.

In de kantoren zorgen we ervoor dat er voldoende afstand is tussen de aanwezige medewerkers. Medewerkers zijn verplicht een mondmasker te dragen zodra ze hun werkplek verlaten.

In de Benelux werkt een deel van het  WITTENSTEIN Benelux team momenteel van thuis uit.

Fysieke scheiding

Wij zorgen ervoor dat het administratieve personeel fysiek wordt gescheiden, onder andere door het spreiden van personeel in aparte kantoorruimtes en mogelijkheid tot thuiswerk. Dit maakt het gemakkelijker om te voldoen aan de regels voor contact en afstand. 

Contactloze shiftoverdracht

Om het aantal contacten in de productieomgevingen te verminderen, hebben we een gespreide shiftwissel geïntroduceerd.

Afzonderlijke logistiek

De aanvaarding van de goederen wordt gescheiden gehouden van de inkomende goederen.

Virtuele vergaderingen

We vertrouwen vooral op Skype- of telefoonconferenties in plaats van face-to-face-vergaderingen. Dit geldt in gelijke mate voor klanten, partners, medewerkers en leveranciers. De noodzakelijke persoonlijke ontmoetingen zijn beperkt in het aantal personen om de afstandsregels veilig te kunnen handhaven.  

Beperking van reizen

Wij raden onze medewerkers aan om af te zien van alle niet-dringende zakenreizen. Zakenreizen naar het buitenland zijn alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen en met inachtneming van de voor het betreffende land geldende in- en uitreisbepalingen. 

Vermijden van openbaar vervoer

Wij adviseren onze medewerkers om geen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ook carpoolen wordt ten strengste afgeraden.

Interne taskforce

Onze taskforce informeert het personeel regelmatig en geeft informatie over maatregelen en mogelijke versoepelingen.