COVID-19: WITTENSTEIN blijft aan de slag

Bij WITTENSTEIN evalueren wij voortdurend de laatste ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 en leiden wij uit deze informatie maatregelen af om onze medewerkers te beschermen en ervoor te zorgen dat onze klanten worden bevoorraad.


Tot op heden kunnen wij nog steeds zonder beperkingen leveren en produceren.

Wij doen er alles aan om de productie in onze fabrieken, de levering van onze producten en onze service draaiende te houden. Ons doel is om onze klanten zo goed mogelijk te blijven ondersteunen.
Dit geldt met name voor gebieden waar oplossingen voor kritieke infrastructuur worden aangeboden. Op dit moment zijn we in staat om onze bedrijfsvoering zonder enige beperking te handhaven. Daarbij profiteren we van onze hoge mate van verticale integratie.

De gezondheid van onze medewerkers heeft de hoogste prioriteit.

Sinds het begin van de verspreiding van COVID-19 hebben wij bij WITTENSTEIN verregaande maatregelen genomen om onze medewerkers te beschermen.
Dit houdt in dat alle teams - naast een strikte naleving van de intensieve hygiënemaatregelen - in twee groepen worden verdeeld. Deze werken afwisselend van thuis uit of op kantoor. Door de minimale bezetting in de kantoren kunnen de contact- en afstandsregels consequent worden toegepast. In de productie zorgen we hiervoor door middel van de de ploegwissel over een bepaalde tijd te spreiden.  
In de Benelux werkt het hele WITTENSTEIN Benelux team momenteel van thuis uit. 

Wij blijven in contact.

Zelfs in moeilijke tijden richten we ons op de nabijheid van de klant. Alle telefoon- en e-mailcontacten zijn zoals gebruikelijk voor u beschikbaar. In virtuele vergaderingen kunnen we ook persoonlijk informatie uitwisselen en samen oplossingen en manieren vinden. Trouwens: Als u op zoek bent naar de juiste aandrijving voor uw toepassing, kunt u onze sizing tools online raadplegen. Hier kunt u snel en eenvoudig de juiste reductiekast selecteren, complexe kinematische sequenties ontwerpen of gemakkelijk CAD-gegevens downloaden.

Een welgemeend dankjewel.

  • Dank aan al diegenen die zich inzetten voor de gezondheid van de getroffenen en die strijden tegen het virus.
  • Dank aan al diegenen die de infrastructuur op orde houden en de essentiële voorzieningen voor de bevolking in stand houden.
  • Dank aan de samenleving in het algemeen om rekening te houden met anderen.
  • Dank aan onze regeringen die snel en daadkrachtig handelen.
  • Dank aan al diegenen die out of the box denken, de maatregelen op een gegronde manier bekritiseren en via hun oppositie de democratie beleven.
  • Dank aan onze klanten die ons, ongeacht de crisis, hun vertrouwen blijven schenken.
  • Dank aan onze leveranciers en partners die, ondanks alles, hun diensten aan ons leveren.
  • Dank aan al onze medewerkers die ons bedrijf draaiende houden onder zulke moeilijke omstandigheden.

Geselecteerde maatregelen

Strenge hygiënevoorschriften

We moedigen onze medewerkers aan om de hygiënemaatregelen strikt na te leven en hen te sensibiliseren in de omgang met sociale contacten.

Fysieke scheiding

In ons hoofdkwartier in Duitsland zorgt men ervoor dat het administratieve personeel fysiek gescheiden wordt gehouden, bijvoorbeeld door personeelswisselingen en het verminderen van het aantal kantoorverblijven. Dit maakt het gemakkelijker om te voldoen aan de regels voor contact en afstand.

In de Benelux werkt het hele WITTENSTEIN Benelux team momenteel van thuis uit.

Contactloze shiftoverdracht

Om het aantal contacten te verminderen, hebben we een gespreide shiftwissel geïntroduceerd.

Afzonderlijke logistiek

De aanvaarding van de goederen wordt gescheiden gehouden van de inkomende goederen.

Virtuele vergaderingen

We vertrouwen op Skype- of telefoonconferenties in plaats van face-to-face-vergaderingen. Dit geldt in gelijke mate voor klanten, partners, medewerkers en leveranciers.

Beperking van reizen

Wij adviseren onze medewerkers om af te zien van alle zakenreizen. Wij raden ook aan om privéreizen zoveel mogelijk te beperken.

Vermijden van openbaar vervoer

Wij adviseren onze medewerkers om geen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ook carpoolen wordt ten strengste afgeraden.

Interne taskforce

Onze taskforce informeert het personeel dagelijks en geeft informatie over mogelijke maatregelen.