05/04/2016

cymex® 5: met behulp van software naar de perfecte dimensionering van aandrijflijnen

Hannover Messe 2016 voor het eerst een nieuwe multifunctionele software voor de veilige, individuele, economische en energie-efficiënte dimensionering van aandrijflijnen. Het programma biedt een intuïtieve en persoonlijk in te richten gebruikersinterface, waarmee gelijktijdig zoveel configuratiealternatieven als u wilt kunnen worden bewerkt. Hiertoe kan cymex® 5 gebruikmaken van ongeveer 15 000 motorvarianten van meer dan 50 fabrikanten, meer dan 8 000 verschillende reductiekasten van WITTENSTEIN alpha en meer dan 200 combinaties van lineaire systemen van WITTENSTEIN. Al met al is de ontwerper met cymex® 5 ongeveer 60% minder tijd kwijt aan het berekenen van de optimale dimensionering en varianten.

 

Daarnaast biedt de software als enige in zijn soort een 'optimizer' welke de mogelijkheden van downsizing herkent en daarmee binnen de gehele aandrijflijn maximale energie-efficiëntie en vermogensdichtheid garandeert.

Zoveel assen als u wilt binnen hetzelfde project configureren
Bewegingsprofiel, last, mechanisme – aan het begin zijn voor de gebruiker verschillende instapmogelijkheden voor het werken met de software beschikbaar. De exacte nabootsing van de bewegings- en lastgrootten van de machine wordt mogelijk gemaakt, doordat de meest gangbare basistoepassingen van aandrijvingen en de meest voorkomende kinematische systemen en machinemechanismen direct kunnen worden aangeklikt. Naast toepassingen die al in cymex® 3 waren opgenomen, zijn de krukassen, het telescopisch mechanisme en de centrumwikkelaar nieuw toegevoegd. Verdere varianten kunnen via de desbetreffende bouwstenen worden geconfigureerd. Met cymex® 5 kunnen nu zoveel assen als u wilt worden gedefinieerd. Bovendien is het mogelijk om gebruikte assen en varianten met cymex® 5 nu ook gelijktijdig binnen één project te analyseren en evalueren, zodat de gebruiker tot wel 60% tijd kan besparen. Daarnaast kan deze de gebruikersinterface persoonlijk inrichten en zodoende zelf de look en feel bepalen.

Dimensionering steeds inclusief volledige documentatie
Bij de dimensionering kan cymex® 5 gebruikmaken van een voortdurend bijgewerkte databank, waarin ongeveer 15 000 motorvarianten van meer dan 50 fabrikanten, meer dan 8 000 verschillende reductiekasten van WITTENSTEIN alpha en meer dan 200 combinaties van lineaire systemen van WITTENSTEIN zijn opgenomen. Na de geometrische controle worden door de software individuele aandrijfconfiguraties afgeleid en automatisch passende aanbouwonderdelen voorgesteld. Aan het einde van het dimensioneringsproces kan de gebruiker direct de gehele berekeningsdocumentatie van de aandrijflijn genereren, datasheets voor reductiekast en motor vervaardigen en 2D- en 3D-CAD-gegevens van componenten opvragen.

'Optimizer' verbetert energie-efficiëntie en vermogensdichtheid binnen de aandrijflijn
Met de 'optimizer' biedt cymex® 5 een optioneel optimalisatieberekeningsprogramma dat in deze vorm tot dusver uniek voor een configuratiesoftware is. De tool herkent mogelijkheden van downsizing, vooral bij al geconfigureerde machines, assen en aandrijflijnen. Hiertoe kunnen aanwezige regelaarparameters van een machine, bijv. het stroom- of spanningsprofiel, worden uitgelezen en naar cymex® 5 worden geïmporteerd, waarna de aandrijflijn in energietechnisch opzicht kan worden geoptimaliseerd. De optimizer herkent voorts wanneer bijv. een motor-transmissie-eenheid door een kleiner formaat kan worden vervangen zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Als een aandrijflijn te grote afmetingen heeft, geeft de optimizer aanwijzingen om de dimensionering overeenkomstig aan te passen.

Dimensionering van aandrijflijnen over de grenzen heen
cymex® 5 kan in totaal in 11 Europese en Aziatische talen worden gebruikt. In dezelfde talen staan ook de bijbehorende berekeningsdocumentatie en product datasheets ter beschikking.Gebruiksvriendelijkheid, veelzijdigheid, internationaal karakter, downsizing – efficiency engineering met cymex® 5.

Beeldmateriaal:
01. Met cymex® 5 kan iedere gebruiker de interface met optionele vensters en flexibel te plaatsen werkbalken persoonlijk inrichten.

02. Met het optimalisatieberekeningsprogramma, de 'optimizer', kunnen mogelijkheden van downsizing worden herkend en aandrijflijnen energie-efficiënt worden geconfigureerd.

03 / 04 / 05. cymex® 5 biedt een aanzienlijke verlichting van het werk doordat gebruikte assen en varianten nu ook gelijktijdig binnen één project kunnen worden geanalyseerd en geëvalueerd.