10/12/2016

Nieuw principe voor bevestigen van tandheugels zonder spanen

Tandheugels bevestigen in minimale tijd én bestand tegen overbelasting

Geen boorwerkzaamheden, geen spanen, geen problemen met onderdelen die ongunstig geplaatst of moeilijk bereikbaar zijn - met het montagevriendelijke principe van WITTENSTEIN alpha wordt het veel eenvoudiger om tandheugels te bevestigen. De tweedelige montageset bestaat uit een speciale pen met een omhulsel, die aan elkaar kunnen worden bevestigd met behulp van een inbussleutel en een hamer, zodat tandheugels op de juiste manier aan het machinebed bevestigd kunnen worden. De tijd die nodig is om een tandheugel met bijvoorbeeld twee pengaten te bevestigen, is van een halfuur of drie kwartier verkort naar niet langer dan een minuut. De tandheugel kan ook snel en eenvoudig vervangen worden tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Deze innovatieve bevestigingsmethode laat zeer duidelijk zien in hoeverre WITTENSTEIN alpha buiten het kader denkt wat betreft systemen, in plaats van geïsoleerde aandrijfoplossingen. Dankzij het ergonomische en efficiënte alternatief voor klemschroeven voor het monteren van tandheugels kunnen gebruikers tot vijftig procent tijd besparen. Dankzij het nieuwe bevestigingsconcept van WITTENSTEIN alpha wordt de tijd voor de montage van tandheugels nu aanzienlijk verkort.

Doeltreffende bescherming tegen overbelasting voor tandheugelsystemen
De basis voor bevestiging stamt uit 1918, toen DIN 1, de allereerste Duitse norm, werd geïntroduceerd. Toen, net als nu, kon dankzij dit positieve bevestigingsprincipe de nauwkeurigheid voor het plaatsen van machineonderdelen verbeterd worden en konden ze beschermd worden tegen overbelasting. De laatste factor is met name belangrijk in toepassingen met tandheugels. Hiermee wordt voorkomen dat de tandheugel verschuift vanwege een hoge belasting, bijvoorbeeld bij ongevallen of andere calamiteiten. Dit kan leiden tot uitlijningsfouten of de spoed bij het raakvlak tussen twee tandheugels, waardoor uiteindelijk het volledige tandheugelaandrijfsysteem defect kan raken. Om die reden is het bij zwaar belaste assen cruciaal om de tandheugel met pennen te bevestigen om het risico op defecten of bedreigingen voor de beschikbaarheid uit te sluiten.

Montage zonder spanen: toegevoegde waarde voor montage en onderhoud
Spanen en splinters zijn altijd ongewenst tijdens montagewerkzaamheden: het is moeilijk om dit in de hand te houden en ze kunnen een destructieve impact hebben. Het nieuwe montageprincipe van WITTENSTEIN alpha voor montage zonder spanen is een aanpassing op een bewezen methode die enkele tientallen jaren geleden ontwikkeld is binnen de branche, als antwoord op de vraag van klanten naar een snelle en eenvoudige montage. Montage zonder spanen biedt machinebouwers talloze voordelen: in plaats van de tandheugel en het machinebed uit te boren en te ruimen tijdens een tijdrovende procedure en vervolgens de pen te plaatsen, kunnen onderdelen dankzij deze innovatieve oplossing met een tweedelige bevestiging van WITTENSTEIN alpha op een veilige manier gemonteerd worden, zonder spanen te genereren! De gaten in het bed kunnen tijdens de productie van de onderdelen in één keer exact passend gemaakt worden met de bevestigingsgaten. De tweedelige montageset bestaat uit een speciale pen met een omhulsel, die aan elkaar kunnen worden bevestigd alleen met behulp van een inbussleutel en een hamer. De tijdsbesparing van deze montageprocedure zonder spanen is zeer substantieel: elke tandheugel kan binnen 60 seconden stevig bevestigd worden door middel van een positieve verbinding, in vergelijking met 35 of 40 minuten bij een conventionele montage. Eenvoudige demontage en herbruikbaarheid houden in dat de tandheugel snel vervangen kan worden bij reparaties of ombouwingen.

Betrokkenheid bij ‘efficiency engineering'
Het nieuwe INIRA®-montageprincipe voor tandheugels toont aan hoe WITTENSTEIN alpha ‘efficiency engineering' definieert. De focus is niet beperkt tot innovatieve, hoogwaardige producten, ook geoptimaliseerde machineconcepten, bedieningstechnologie, software, gereedschappen en procedures zijn even belangrijk. Bij ‘efficiency engineering' worden alle aspecten op het gebied van doeltreffendheid en efficiëntie van WITTENSTEIN alpha-producten, -systemen en -oplossingen gecombineerd, die gebaseerd zijn op efficiënte technische services en efficiënte productieprocessen.