30.06.2015

Master Slave / Gantry

ALPHABET : HET WITTENSTEIN JARGON UITGELEGD

Master / Slave
Een “Master / Slave” systeem bestaat uit twee vertragingskasten die op dezelfde track werken en waarbij de speling tot nul wordt herleid. De eerste vertragingskast (master) zorgt voor de beweging en de tweede vertragingskast (slave) zorgt voor de verspanning. Tijdens ijlgangen werken beide aandrijvingen in dezelfde richting en is er geen sprake van verspanning. Bij bewerkingsbewegingen zorgt de slave voor een aangepaste verspanning om de speling weg te nemen. Dit gebeurt elektrisch zodat men de verspanningskracht kan wijzigen in functie van de bewerkingskracht.

Gantry
“Gantry” is een systeem met twee evenwijdige vertragingskasten. Het wordt gebruikt voor het bewegen van zware lasten of wanneer er een grote afstand tussen beide kasten zit.

Wanneer u beide oplossingen tegelijk gebruikt, krijgt u machines die zware massa’s bewegen en geen speling hebben.

Interesting Articles