Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, dat in de toekomst het verzamelen van uw gegevens bij het bezoek aan deze website verhindert.

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en privacybeleid kunt u vinden op  http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://www.google.nl/intl/nl/policies/. We wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code gat._anonymizeIp(); om het geanonimiseerd verzamelen van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.


Verwerking van opdrachtgegevens met Google Analytics

WITTENSTEIN heeft met Google een overeenkomst gesloten voor de verwerking van opdrachtgegevens en voldoet volledig aan de strenge voorschriften van de Duitse autoriteit voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.


Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie Demografische gegevens van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten worden opgesteld die uitspraken doen over leeftijd, geslacht en interesses van websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig uit op interesses afgestemde reclame van Google en uit bezoekersgegevens van andere aanbieders. Deze gegevens kunnen niet tot bepaalde personen worden herleid. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de weergave-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in algehele zin verbieden zoals aangegeven bij het punt Verzet tegen het verzamelen van gegevens.


Google Maps

TDeze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Het gebruik van de functies van Google Maps is nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van Google op www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.


Facebook Remarketing
Deze website gebruikt de remarketing-functie Custom Audiences van Facebook Inc. ('Facebook'). Deze functie is bedoeld om bezoekers van deze website binnen het kader van het bezoek van het sociale netwerk Facebook op hun interesses afgestemde advertenties ('Facebook ads') te presenteren. Hiervoor is op deze website de remarketing-tag van Facebook geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij het bezoek van de website een directe verbinding met de servers van Facebook tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de Facebook-server doorgegeven dat u deze website heeft bezocht en wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook alsmede over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de privacyverklaring van Facebook op  https://www.facebook.com/about/privacy/. Als alternatief kunt u de remarketing-functie Custom Audiences op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. deactiveren. Hiervoor moet u bij Facebook zijn aangemeld.


LinkedIn Remarketing
Deze website maakt gebruik van de analyse- en conversion tracking-technologie van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Bij het oproepen van een van onze internetpagina's die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt ervan op de hoogte gesteld dat u onze internetpagina's heeft bezocht met uw IP-adres. Met de bovengenoemde technologie van LinkedIn kan aan u relevantere, op uw interesses gebaseerde reclame worden getoond. Verder krijgt WITTENSTEIN van LinkedIn geaggregeerde en anonieme berichten over weergaveactiviteiten en informatie over hoe u interageert met deze website. Meer informatie over privacy bij LinkedIn kunt u hier vinden: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. U kunt het analyseren van uw gebruiksgedrag door LinkedIn en het weergeven van op uw interesses gebaseerde aanbevelingen tegengaan ('Opt-out'); klik daarvoor op het veld 'Afmelden op LinkedIn' (voor LinkedIn-leden) of 'Afmelden' (voor de overige gebruikers) via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.


Nieuwsbrief

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, hebben we uw e-mailadres en informatie nodig waarmee wij kunnen verifiëren dat u de houder bent van het adres dat aan ons is verstrekt en dat u akkoord bent gegaan met het ontvangen van de nieuwsbrief (dubbele opt-in procedure). Alle andere gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om u de gevraagde informatie toe te sturen of om uw vraag te beantwoorden, en delen deze niet met derden buiten de WITTENSTEIN Groep.

Alle gegevens die u invoert in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief, worden alleen verwerkt met uw toestemming (artikel 6, lid 1, een EU GDPR). U kunt op elk moment uw toestemming intrekken voor de opslag van uw gegevens en e-mailadres en voor het gebruik van uw gegevens met als doel u de nieuwsbrief te sturen, bijvoorbeeld door te klikken op de link ’Uitschrijven’ in de nieuwsbrief. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

We bewaren de gegevens die door ons worden opgeslagen om u de nieuwsbrief te sturen tot het moment waarop u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief en we zullen deze gegevens verwijderen zodra u zich afmeldt. Dit heeft geen invloed op gegevens die door ons worden opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld als ze nodig zijn voor de uitvoering van een contract).
 


Wijzigingen in onze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor onze beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen waar nodig aan te passen vanwege technologische ontwikkelingen. In dit geval zullen we onze privacykennisgevingen overeenkomstig aanpassen. Gelieve er daarom voor te zorgen dat u de meest recente versie van onze privacyverklaring raadpleegt.


Gegevensveiligheid

We hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang. Alle onze medewerkers en alle derden die zich bezighouden met gegevensverwerking zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.

Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens op deze website worden gegevens in versleutelde vorm overgedragen om misbruik van de gegevens door derden tegen te gaan. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkelingen doorlopend aangepast.


Kinderen en jongeren

Personen jonger dan 18 jaar mogen zonder toestemming van iemand die de ouderlijke macht uitoefent geen persoonsgegevens aan ons verstrekken. We vragen niet om persoonsgegevens van kinderen en jongeren, verzamelen deze niet en geven deze niet door aan derden.


Afwijzing van reclame-e-mails

Het gebruik van contactgegevens die op deze website zijn verstrekt voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiematerialen, inclusief spam, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bij overtreding blijven juridische stappen voorbehouden.


Uitsluiting van aansprakelijkheid voor de inhoud van externe websites waarnaar wordt verwezen

Als u gebruik maakt van externe links die op onze websites worden aangeboden, geldt deze privacyverklaring niet voor deze links. Wanneer we links aanbieden, doen we moeite om te controleren of ook deze voldoen aan onze privacy- en veiligheidsstandaarden. We hebben echter geen invloed op de inhoud van de privacy- en veiligheidsverklaringen van andere aanbieders. Kijk daarom op de websites van de andere aanbieders naar de daar beschikbaar gestelde privacyverklaringen.