Compliance bij WITTENSTEIN

Als een van onze vijf bedrijfswaarden vormt verantwoordelijkheid de basis voor onze bedrijfsactiviteiten. Compliance, d.w.z. de naleving van alle wettelijke en bedrijfsvoorschriften, is hiervoor een absolute voorwaarde. Ons doel is ervoor te zorgen dat het gedrag van alle medewerkers van de WITTENSTEIN Groep - of het nu gaat om de administratie, de productie of het management en de directie - in overeenstemming is met de wetten, regels, vrijwillige verbintenissen en onze waarden. We hebben dit samengevoegd in onze Gedragscode en uitgelegd aan de hand van voorbeelden.
Gedragscode van de WITTENSTEIN Groep

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt de basis van al onze activiteiten en biedt een universele basis voor goede, langdurige zakenrelaties. Onze gedragscode voor leveranciers, die afgeleid is van de Gedragscode van de WITTENSTEIN Groep, definieert de normen die WITTENSTEIN zichzelf stelt en die zij ook van haar leveranciers verwacht.
Gedragscode voor leveranciers van de WITTENSTEIN Groep

Onze nalevingsnormen zijn gebaseerd op de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (VN) en de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).