Een overzicht van onze diensten

Professionele ondersteuning voor een veilige start


Betrouwbaar van bij het begin
Uw product is bij levering 100% inzetbaar en precies afgestemd op uw gebruiksomgeving. Mocht u dat wensen kunnen onze specialisten u ondersteunen bij de installatie en ingebruikname van meer complexe mechanische systemen. Op die manier geniet u van een zorgeloze en probleemloze start.


Mogelijke ondersteuning:

 • deskundige inbouw
 • optimale verbinding van het systeem met uw toepassing
 • integratie in de aandrijflijn


Maak gebruik van onze kennis
Bij een ondersteuning ter plaatse leert u naast producteigenschappen ook hoe u uw aandrijfsysteem zelfstandig professioneel kunt installeren.


Individuele opleiding mechanische systeeminstallatie
U krijgt van ons een individuele opleiding voor een professionele systeeminstallatie:

 • voorbereiding tandheugelmontage
 • deskundige positionering, uitlijning en bevestiging van de tandheugel
 • controle gemonteerde tandheugel
 • installatie en montage aandrijfeenheid
 • controle contactmerk en loopeigenschappen
 • integratie smeersysteem


Individuele ondersteuning ingebruikname actuatoren
U vindt een korte ingebruiknamegids (Quick Start-up Guide) voor een groot aantal aandrijfversterkers. In deze gids vindt u per regelaar specifieke parameters voor onze actuatoren, en verdere aanwijzingen voor een perfecte start.


De perfecte start voor onze servoaandrijvingsversterker simco drive:
Het optionele elektronische typeplaatje in de motor maakt een automatische programmering van de regelaar mogelijk. Tijdens de ingebruikname van uw aandrijfsysteem wordt u intuïtief begeleid door de grafische user interface motionGUI. U kunt via de meest uiteenlopende functies diagnoses, optimaliseringen en programmeringen van de aandrijving uitvoeren. Bovendien bieden we u persoonlijk advies bij vragen, bv. over de ingebruikname van onze servoaandrijvingsversterker simco drive en de integratie in uw sturing.


Uw voordelen:

 • professionele kennis
 • maximale proceszekerheid
 • zeer korte installatietijden

WITTENSTEIN bv

Vaartstraat 90 bus 201

9270 Kalken – België

+32 9 326 73 80

+32 9 345 48 13

www.wittenstein.biz